Нұр-Сұлтан қаласындағы contact-center: +7 (7172) 62-15-15
+7 (7172) 62-15-16
+7 (7172) 62-15-91
Алматы қаласындағы contact-center: +7 (7273) 44-30-14
+7 (7273) 44-30-15
kazpatent@kazpatent.kz

Шетелдік патенттеу

Қазақстан Республикасы Патент заңының (бұдан әрі мәтін бойынша – Заң) 37-бабына сәйкес Қазақстан Республикасында жасалған өнеркәсiптiк меншiк объектiсiне шет елдерге өтiнiм беру сараптама жасау ұйымына өтiнiм берiлген күннен бастап үш ай өткен соң немесе мемлекеттiк құпия болып саналатын мәлiметтердiң болуы белгiленген заңды тәртiппен жүргiзiлетiн тексеру аяқталғаннан кейiн жүзеге асырылуы мүмкiн.

Қазақстан Республикасының өз аумағында тұратын азаматтары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары өнеркәсiптiк меншiк объектiсiне өтiнiмдi халықаралық патент ұйымына, егер бұл тиiстi халықаралық шартқа қайшы келмесе, сараптама жасау ұйымы арқылы бередi.

Шет елдерде патентті алу үшін ең тиімді жүйеге Патенттік кооперация туралы шарттың негізінде ПКШ халықаралық өтінімді беру жатады.

Патенттік кооперация туралы шарт (ПКШ) өтініш берушілерге өз өнертабыстарын патенттеуге, патенттік ведомстволарға патентті беру туралы шешімдерді қабылдауға көмектеседі, сонымен бірге өнертабысқа қатысты техникалық ақпаратқа бұқаралық қол жеткізуді жеңілдетеді. ПКШ рәсімі бойынша бір халықаралық патент өтінімін беру арқылы өтініш беруші өз өнертабысына әлемнің көптеген мемлекеттерінде сақталуын қамтамасыз етеді.

Өтініш берушілерге арналған жетекшілікпен http://www.wipo.int/pct/ru/appguide/  сілтемесі арқылы танысуға болады.

«ҰЗМИ» РМК сараптама жасау ұйымы болып өнертабысқа халықаралық өтінімге (бұдан әрі – халықаралық өтінім) қатысты құзыретті алушы ведомство табылады және ең кемінде өтініш берушілердің бірін Қазақстан Республикасы азаматы немесе Қазақстан Республикасында тұруы немесе орналасқан орны болуы тиіс.                                                                                                                                     

Қазақстан Республикасы аймағында ағымдағы өндірістік немесе сауда ұйымына ие кез келген тұлға Қазақстан Республикасында тұратын немесе орналасқан орны ретінде қарастырылады (Шарттың Нұсқаулығының 18.1 (b) ережелері).
«ҰЗМИ» РМК  құзыретті алушы ведомство ретінде халықаралық өтінімдерді орыс немесе ағылшын тілінде қабылдайды. Егер өтініш беруші Шарттың 15-бабы мақсатына сәйкес Халықаралық іздеу органы ретінде «Зияткерлік меншік, патенттер және тауар таңбалары жөніндегі Федералдық қызметтің Федералдық өнеркәсіп меншігі институты» федералдық мемлекеттік мекемесін таңдаса, халықаралық өтінім орыс тілінде беріледі, ал егер Еуропалық патенттік ведомство таңдалынса, халықаралық өтінім ағылшын тілінде беріледі.

Халықаралық өтінім тікелей қайта жасауға жарамды болатын үш данада беріледі. Халықаралық өтінімнің ПКШ өтініші бланкі.

Өтініш берушіге арналған халықаралық өтінім құжаттарын ресімдеуге қойылатын талаптар Шартта, Нұсқаулықта және Әкімшілік нұсқаулықта (http://www.wipo.int/pct/ru/texts/index.html) келтірілген.

«ҰЗМИ» РМК халықаралық өтінімді ПКШ 11(1)-бабының және 14-бабының талаптарына сәйкестікке тексереді.

Оң нәтижемен тексеруден өткен халықаралық өтінім бойынша оны халықаралық беру күні саналады
«ҰЗМИ» РМК халықаралық өтінімді ЗМДҰ Халықаралық бюроға және халықаралық өтінімнің өтінішінде көрсетілген Халықаралық іздеу органына жіберуді жүзеге асырады.
Патентті алу үшін өтініш беруші өтініш беруші Шартта көрсетілген мерзімде өзінің өтінімін ұлттық фазаға өтуі, яғни талап етілетін құжаттарды ұсынып, қорғау құжаты болғандығына қызығушылық білдірген мемлекеттің аймағындағы патенттік ведомтсвоға баж салығын төлеуі тиіс. Егер халықаралық фазада халықаралық өтінімге қатысты ПКШ нормативтік құжаттарында реттелген әрекеттер жасалынса, халықаралық өтінімге қатысты ұлттық фазада таңдалынған шет елдің ұлттық заңнамасында көзделген әрекеттер жасалынуы тиіс.

 

Халықаралық өтінімді беру кезінде төленетін баж салығының мөлшері және деректемелері туралы ақпарат

Қазақстандық өтініш берушілер өз өнертабысына қорғауды ТМД-ның көптеген мемлекеттерінде ТМД-ның 8 мемлекетінде, атап айтқанда, Арменияда, Әзірбайжанда, Беларусь Республикасында, Қырғызстанда, Қазақстанда, Ресей Федерациясында, Тәжікстан мен Түркменістанда әрекет ететін еуразиялық патентті алуға еуразиялық өтінімді беру арқылы ала алады. Осылайша өңірлік патент оны берген күннен бастап 20 жыл әрекет етеді.

«ҰЗМИ» РМК Еуразиялық патент конвенцияның 15-бабына (1)(ii) және ҚР Патент заңының 37-бабының 2-тармағына сәйкес еуразиялық өтінімді қабылдаумен, тексерумен және Еуразиялық патент ведомствосына (бұдан әрі – Еуразиялық ведомство) жіберумен байланысты функцияларды орындайды:

Еуразиялық өтінімді беру:

 1. Еуразиялық патент конвенцияның 15-бабына (1)(ii) сәйкес еуразиялық өтінім сараптама жасау ұйымына егер өтініш берушілерді біреуі Қазақстан Республикасында тұрса немесе орналасқан жері болса беріледі.
 2. Қазақстан Республикасы аймағында ағымдағы өндірістік немесе сауда ұйымына ие кез келген тұлға Қазақстан Республикасында тұратын немесе орналасқан орны ретінде қарастырылады;
 3. Еуразиялық патент конвенциясы Патенттік нұсқаулықтың (бұдан әрі – Патенттік нұсқаулық) 29-ережесіне сәйкес еуразиялық өтінімнің барлық құжаттары төрт данада беріледі;
 4. Еуразиялық өтінімге формальды белгілері мен жіберу бойынша өтінім сараптамасы үшін талаптарға сәйкестікке еуразиялық өтінімді тексеру үшін тарифті төлеуді растайтын құжатты, сонымен бірге егер Еуразиялық өтінім өтініш берушінің өкілімен берілсе сенімхат қоса беріледі;
 5. Еуразиялық өтінімнің өтініші орыс тілінде беріледі Еуразиялық патентті беруге өтініш бланкі;
 6. Еуразиялық өтінімнің басқа құжаттары орыс немесе өзге тілде берілуі мүмкін.

Өзге тілде берілген еуразиялық өтінім құжаттарына олардың орыс тіліндегі аудармасы қоса беріледі.

Еуразиялық өтінімді қарастыру және жіберу:

 1. Еуразиялық патент конвенцияның 15-бабына (1)(ii) сәйкес сараптама жасау ұйымы түскен еуразиялық өтінімге қатысты келесіні тексереді:
 2. Еуразиялық өтінімді беру күнін анықтау үшін қажетті құжаттардың, сонымен бірге оған қоса берілуі тиіс құжаттардың болуы;
 3. Еуразиялық өтінім құжаттарының нысаны мен мазмұнының Еуразиялық патенттік конвенцияның және Патенттік нұсқаулықтың (мәлімделген өнертабыстың (өнертабыстардың) мәнін талдамастан) талаптарына сәйкестігі;
 4. Сараптама жасау ұйымы Еуразиялық ведомствоға формальды белгілеріне және жіберуге сәйкестікке өтінімді тексеру үшін белгіленген баж салығын төлеген жағдайда, Патенттік нұсқаулықтың 33-ережесінде көрсетілген талаптарға сәйкестік орнатылған еуразиялық өтінімнің үш данасын жібереді;
 5. Егер тексеру барысында еуразиялық өтінім оның құжаттарына қойылатын талаптарды бұзумен ресімделгендігі анықталса, сараптама жасау ұйымы өтініш берушіге анықталған кемшіліктер көрсетілген хабарламаны және жоқ құжаттарды (мәліметтерді) хабарламаны жіберген күннен бастап төрт ай ішінде ұсыну туралы мәліметтерді жібереді;
 6. Егер өтініш беруші сұралынған құжаттарды (мәліметтерді) белгіленген мерзімде ұсынбаса, еуразиялық өтінім берілген деп саналмайды. Өтініш берушіге тиісті хабарлама жіберіледі. Еуразиялық ведомствоға еуразиялық өтінімді жіберу мүмкін емес екендігі туралы хабарлама жіберіледі;
 7. Патенттік нұсқаулықтың 34(3) ережесіне сәйкес еуразиялық өтінім Еуразиялық ведомствоға төрт ай ішінде, ал конвенциялық басымдылықты еуразиялық өтінім бойынша сұрау жіберілген жағдайда, оның сараптама жасау ұйымына түскен күнінен бастап бір ай ішінде жіберіледі және бұл ретте еуразиялық өтінімде немесе басымдылық сұралатын өтінімде Заңмен белгіленген тәртіпте мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтер мазмұнына орнатылмаса анықталады.

Еуразиялық өтінімнің төртінші дана сараптама жасау ұйымында сақталынады.
Өтініш берушіге оның еуразиялық өтінімін Еуразиялық ведомствоға жіберу, сонымен бірге Еуразиялық ведомствоға бірыңғай рәсімдік баж салығын және оны төлеуді растайтын құжатты хабарламаны жіберген күннен бастап үш ай ішінде ұсыну туралы хабарлама жіберіледі.

Еуразиялық өтінімнің сараптамасын Еуразиялық патент ведомствосы Еуразиялық патенттік ұйымның Еуразиялық патенттік ведомствоның https://www.eapo.org/ru/documents/norm/ нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес жүргізіледі.

Еуразиялық өтінімді берген кезде төленуі тиіс баж салығының мөлшері мен деректемелері туралы ақпарат

 

 
Маусым 2019
 
Дс
Сс
Ср
Бс
Жм
Сн
Жк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30